SternNET Nedir?

posted in: Sternnet Blog | 1

SternNET Nedir?

SternNET, Küresel gelişimin, artık demografik sınır mantığının anlamsızlaştığı ve kıtaa avrupasında tamamen ortadan kaldırıp, dünya ticaretininde global bir tarzla belirlendiği bir çerçevede, sınır ötesininde aynı şekilde düzenlendiği bir süreçte, 2002 yılında, Almanyanın Başkenti Berlinde dünyada adına mileniyum dedikleri teknioloji açılımının dünya pazarında her alanda ve her konuda yansıdığı bir sürecin perspektiviyle tasarlanmış, bu sürecin Ethno-Marketing mantığıyla yoğrulup dizayn edilmiş bir ticari platformudur. SternNET, Eyleminin merkezine şeffaf ve dünya ticaret normlarının öngördüğü bir tarzla bireysel, toplumsal, sosyal ve yasal ilişkilerin berrak bir tarzla uyarlandığı çalışmasını esas alan bir organizasyondur. SternNET, Eyleminin hiçbir evresinde aldatıcı, yanlış belge ve bilgi paylaşımını, kendi çağına uygun olmayan alışkanlıkları çalışmasına yakınlaştırmadığı gibi, tüm çalışmalarını her kademede mutlaka SternNET’in temel perspektivi konusunda bir dizi seminer ve ekip çalışmasının ortak paydasıyla pazarda etkinliğini sürdüren bir organizasyondur. SternNET, Emin olmadığı, hiçbir çalışmayı bünyesinde faaliyete almıyacağını temel prensip olarak ilke edinmiş güvenilir bir platformdur. SternNET, Kurmak istediği ve pazarda partner olarak oluşturmaya çalıştığı üst ticari örgütlenmesinde değişik alanlar için, değişik şirket evliliklerini geliştirmek, olgunlaştırmak ve ilkesel Pazar ortaklığında ekipleşmeyi esas alan bir platformdur. SternNET’in, çalışma perspektivlerini aşağıda tarif etmeye çalıştığımız ve içini doldurarak hareket tarzımızı geliştirdiğimiz bir platformdur…

SternNET’in GENEL KURALLARI;

1 – ) Hiçbir zaman ürünün kendisini değil, Ürünün yaptığı işi ve hizmet olarak, götürülen fikri ile, tüketicinin kendi isteğini yerine getirme düşüncesini PAZARLAMAKTIR……

2 – ) Bir Ürünün satılabilinir olması, Ürünün temel ihtiyaca cevap verip vermediğine bağlıdır. Ancak; Pazarlamacının görevi ise, bu ihtiyacı müşteride uyandırabilmesiyle, Ürün, Müşteri ve satıcı bileşkenini gerçekleştirmiş olamasidir.

3 – ) Satışların çok az miktarı mantıki olarak tüketilebilmektedir. Çoğu tüketiciler alışverişlerini planlıyarak, proğramlıyarak değil, Daha ziyade, Hissi yada gördükten sonra fikir oluşturup karar verebiliyorlar. Pazarlamacının görevi, bu hislere tercuman olup ve ürünü tanıştırınca müsterideki kararı olgunlaştırabilmesidir.

4 – ) Her tüketicinin yapısında, pazarlamacıya sempati ve antipati birarada bulunmaktadır. Birincil olarak; Pazarlamacı ilk kontakta, tüketicinin sempatisini kazanabilmeyi hedeflemelidir.

5 – ) Pazarlamacı, yaptığı işten enerjik ve coşkulu olmalıdır. Bu coşkulu ve enerjik yapısını hep korumalıdir.

6 – ) Hiçbir ürün sadece özelliklerinden dolayı satılamaz. Müşterinin isteğini uyaran özellikleri ürünle buluşturmak, pazarlamacıyı esas olarak güçlü kılar.

7 – ) Tüketiciye ürünü satabilmek için, Ürünün fiatının düşük yada yüksek olması tek başına belirleyici olamaz.

8 – ) Pazarlamacı, Tüketiciyi mamülle buluşturabilmesi için; Müşterisinin ilgisini ve ona enteresant gelen hizmetinide yansıtabilmesi gerekir.

9 – ) Pazarlamacı, Ürününü satısa sunduğu sırada, Tüketiciyle oluşan dialoğ esnasında, Tüketicinin düşündüklerini yada söyliyebilecek fikirlerinede hak vermeli ve onun düşüncelerini doğrudan haksız kılmadan olumluluğa dönüştürebilmeli.

10 – ) Tüketicinin itiraz etmeden sahip olmak istediği ürünün satışı pek makbül bir satış değildir.

11 – ) Tüketicilerin zaman zaman pazarlamacıya kendisi dışında sağladığı destek pek samimi ve destekleyici değildir.

12 – ) İnsan sağlığında Üç beyazın tehlikeli olduğu gibi, Satışta da; a- Siyaset. b- İnanç. c- Spor gibi, SİS dediğimiz, tartışma ortamını yaratmak veya yaratılmış ise devam ettirmek. Birçok satışı henüz başlamadan bitirtmek demektir.

13 – ) Ürünün satışının gerçekleşeceği mekanda, Pazarlamacı kendini iyi bir satış pisikolojisine hazırlamalıdır. Yapılan olumlu ve olumsuz konuşmaları çok iyi dinleyip, yapacağı konuşmada yeni sorulara ihtiyaç bırakmıyacak şekilde açıklamalarını iknacı bir temelde yapmalıdır.

14 – ) Pazarlamacı, her zaman proğramlı çalışmalı ve tüketicisinin ruh halini çok iyi yakalayabilmeli. Tüketicisine hitap şekli ve satmak istediği ürün hakkındaki bilgisi ve açıklamaları güven verici olmalı.

15 – ) Aktif pazarlama sırasında, katılımcıların hepsine yakın ilişki sağlanmalı ve katılımcılarla tek tek görüş alıp değerlendirme yapmalı. Mümkün oldukça tüm katılımcıların desteğini almalı.

16 – ) Pazarlamacı, her zaman yenilikçi ve yaratıcı olmalı. Giyim ve kuşamıyla, bulunduğu her ortamda güven yaratmalı. Konuşma ve davranışları, girdiği her toplumda ilgi çekmeli ve sempati kazanmalı.

17 – ) Pazarlamacı, Müşteri olarak kazandığı her tüketiciye sattığı ürün hakkındaki bilgileri eksiksiz vermeli ve müşterisiyle sürekli kontakt sağlamalı. Ayrıca; Müşterisinde yaratacağı güven ilişkisinden dolayı, sürekli kendisini aratır duruma getirmeli.

GÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

• Açıklıkla görevlerinin bilincinde olması
• Karizma sahibi olması
• Mücadele ruhunun yüksek boyutta gelişmesi
• Yaratıcılık fonksyonlarının gelişmesi
• Güven yaratıcılığı etrafına yansıtması
• Nitelik ve Bilgi sahibi olmalı

ÜSTÜN YÖNETSEL BECERİLER

• Yetki devrindeki başarıları görünür olması
• Ortaklık yaratmakta aktif olması
• Hedef oluşturmakta yetenekli olması
• İnsan ve bilgi odaklı olarak yoğunlaşması
• Organizasyonu bütünüyle görebilmesi
• Uzağı görebilme yetisinin olması

ETKİLİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

• Çalışma ve İletişimlerinde yöneticilik vasıfları olmalı
• Uygulamalarında liderlik vasıfları berrak olmalı
• Etrafına motivasyon yansıtma yeteneği olmalı
• Çevresindeki yetenekleri açığa çıkartabilmeli
• Çalışmalarında takım oluşturabilme
• Adil davranmalı ve çalışmaları ödüllendirmeli

YÜKSEK KURUMSAL GÜÇ

• Yatay ve hiyararşi takım çalışmasını esas alması
• Kurumsal yapılanmayı esas almalı
• Kalite bilincine sahip olunmalı
• Müşteri odaklı düşünebilmeli
• Rekabat gücü ve esneklik göstermeli
• Değişime ve öğrenime açık olmalı

SİSTEM LİDERLİĞİNDE 40 TEMEL PRENSİP

1. Başarınızı yakalamak ve yeteneğinizi geliştirmek için sistem lideri olmayı tutkuyla isteyin…
2. Ekip ve birey olarak ortak hedefler mutlaka oluşturun…
3. Değişim, gelişim ve öğrenimi her şart altında mutlaka yakalayın…
4. Kurum Geleceği, Rotası Ve Değerleri Yakalayın…
5. Sürekliliği olan mücadeleci ve yaratıcı kurum yaratın…
6. İşinizle alakalı motive olun ve etrafınızdakileri motive edin…
7. Birlikte çalıştığınız bireyleri geliştirin…
8. Çalışmanızda takımları oluşturun ve takım ruhu mutlaka yakalayın…
9. Bütün veri ve bilgileri mutlaka ulaşabilir şeffaf hale getirin…
10. Ekibinize pazar ilişkisi yönetimini önerin…
11. Ağaçlara değil, ormana değil, etrafınızdaki koca dünyaya bakın…
12. Doğru kişi + Doğru yer + Doğru zaman formulunü deneyin…
13. Dış rekabeti değerlendirip, devamlı kıyaslamayı esas alın…
14. Ekibinize yönelik adil ödül sistemini yaratın…
15. Yaptığınız işi önce çok sevin, sakın uygulamasında acımayın…
16. İyi seçimler yapın, mükemmel yardımcılar yetiştirin, sonra işi onlara bırakın.
17. İşlerinizi elemanlarla değil, daha çok ortaklarla yürütün..
18. İşinizde yetenek avcısı olun…
19. Ekibinizle aynı ortamı paylaşarak çalışın…
20. Yaptıklarınızı inanarak yapın ve başkalarınıda inandırın…
21. Konuşmayı ve dahada önemlisi dinlemeyi önerin…
22. Kalite bilincini her yönüyle yakalayın…
23. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirmede yeteneklerinizi kullanın…
24. Tek bir yeri kazın…
25. Yönetim ve kararları sürekli paylaşın…
26. Kurum içi fikirlerin projeye dönüşmesini sağlayın…
27. Atılım gücünüzü kesinlikle sürekli kılın…
28. İtirazlara mutlaka açık olun…
29. Maraton kosuyorsanız yanınıza 100 metreci bulun. Göreceksiniz roller değişebilir…
30. Takım üyelerinizin yaratıcılığını önce siz destekleyin…
31. Amerikayı hep yeniden keşfetmeyi esas alın…
32. Büyüyün ve büyürkende küçülmeyi hazmedin…
33. Akıllı ve saldırgan pazar stratejisini mutlaka uygulayın…
34. Kurum içi enerjiyi arttırın ve sürekli kılın…
35. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için gerçeğine göre şekillenin..
36. Müşteri memnuniyeti ötesine kendinizi odaklayın…
37. Problem çözmeyin, problemi çıkmadan engellemeyi öğrenin…
38. Zamanı siz yönetin, zaman sizi yönetmemeli…
39. Geleceğe kesinlikle bakma zorunluluğunu oluşturun…
40. Gözünüz ve kalbinizi mutlaka hedefinize çevirin…

SATICI ve PAZARLAMACI OLMAK, SADECE BİR MESLEK DEĞİL; AYNI ZAMANDA HİZMET VEREN BİR EĞİTİMCİDİR de…

İyi bir pazarlamacı; İş yaparken hep ekip ruhuyla hareket etmeli, hep enerjik ve heyecan dolu olmalı ve sürekli rapor sistemiyle tüm çalışmalarını organize etmeli. Bireysel çalışmak, Dağınık çalışmak, zamanı yanlış kullanmak güveni kaybetmek, pazarlamacı için ölümcül bir hastalıktır…

One Response

  1. Hi, very nice website, cheers!
    ——————————————————
    Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
    ——————————————————
    Check here: https://www.good-webhosting.com/

Leave a Reply