Kredi Bilgisi.

Elimizde şu an, Gerek içinde bulunduğumuz koşulları rahatlatacak, Gerek Avrupa kredisinin ülke pazarında rekabet etmesi sonucunda, Hollanda bankalarından çok güzel imkanlarla kredi pazarlamasını yapıyoruz. SternNET olarak, Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Finanz dalında başarılı bir noktayı yakaladık, başarıya ulaşacak şekilde imkanları oluşturduk. Bu imkanları sizinle paylaşmak isteriz. Kredinin limiti, en az bir milyon euro, ve milyar euroya kadar kredi limitini ayarliyabiliyoruz. Öncelikle, Satılacak kredi, Fizibilite ve proje karşılığı satılan bir kredi tipidir. Herhangi bir teminatı yoktur. Tamamı projeye dayalıdır. Krediyi alacak kişi bu hususta kendi deneyimine ve kendi başarısına güveniyorsa, alacağı krediyi net ve garantili bir fizibilitesini yaparda, iyi bir projeyle bu kredi alanını çok zengin bir anlatımla ikna ederse, kesinlikle sonuca ulaşmak çok kolay. Kredi almak için herhangi bir ipotek, kefalet ve peşinat ödemesi istenmemektedir. Kredi tamamen krediyi veren banka tarafından, Hayat sigortasi ve Riziko sigortasıyla teminat altına alınacaktır. Havuz sistemine dayalı olan Riziko ve hayat sigortası, krediyi her şart altında garanti ediyor. Bunun için, Kredi talebinde bulunan müşteriden ayrıca bir teminat istenmeyecektir. Krediyi satın alan firma veya kişiler, Projelerinde iddialıysalar, bizde onlar için kredilendirmede garanti sağlıyoruz. Kredi alan firmalar veya kişiler, Bizim müşavirlik sözleşmemizi ve uluslararasi Ticaret hukukunun ön gördüğü şartname olan NCNDA yi imzaladıklarında, çalışmaya birlikte başlamış olacağız.

Krediyi alma Koşulları.

a) – Kredi alan firma yada kuruluşlar, Fizibilitelerini hazırladıklarında, İsterlerse, hazırlamış oldukları fizibilite doğrultusunda kredi almak istedikleri bankaya projelerini yaptırtabilirler. İsterlerse kendileri proje hazırlayabilirler. (Bankanın kendisinin hazırladığı proje, kredi alan tarafından ciddi bir şekilde dikkate alınırsa önemlidir.) Tabi ödemesi kredi dışında hesaplanır, ve ücreti peşin alınır. Yapılacak projenin maaliyetini kredi alan müşteri isterse, üç ayrı proje teklifinide alarak bankaya sunabilir. banka bu üç yazılı teklifi göz önünde tutarak bir fiyat belirlemesi yapabılır. Dışarıda yapılan projenin kredilendirmesi %50 ise, Bankanın kendisinin hazırladığı proje %80 şansa sahiptir. Tabiki Kredilendirme projesi, Müşterinin sunacağı fizibiliteye göre biçimlenecek. Dolayısıyla müşterinin fizibiliteyi çok dikkatle hazırlaması lazım. “MÜŞAVİR” lik tarfından hazırlanan Fizibilitenin içeriği, hedefi ve kapsamı, talep edilen kredinin %100’e kadar yükselmesini sağlıyacaktır.

b) – Proje banka tarafından onaylandıktan hemen sonra, Banka Notere gidip anlaşmanızı yapın dendiğinde, kredi alınmış demektir ve Noter masrafını kredi alan kurum peşin öder. Noter masrafları kredi alınan projedeki iş alanlarına göre brüt olarak, % 1,5 ila % 2,5 düzeyinde değişebilir. Bu konudada, Müşterinin üç ayrı Noter teklifi aldığı takdirde, banka tarafından hazırlanacak noter çalışması, dışarıdan alınan yazılı tastikli bedelin çok altında olacağı mutlaktır. Bu konuda Müşteri isterse dışarıdan Noterle işlemini yapar, Dilerse “MÜŞAVİR” ve “KURUM”a ile birlikte, banka tarafından Noter çalışmasını yapabilir.

c) – Noter sonrası imzalanacak olan Sözleşme kredi veren bankanın ulusal diliyle hazırlanarak verilir. Ancak; Kredi alan kurum, kendi ulusal diline sözleşmeyi tercüme ederek beş iş günü içinde bitirmesi lazım. Tercüme masrafları ve çevirisi yapılan sözleşme bankaya gönderildiğinde, tercüme ücreti peşin olarak banka tarafından kredi alan kuruma ödenir. Daha sonra bu sözleşme ilgili kişilerce imzalanıp, kredi alan kuruma kargoyla yollanır.

d) – Kredinin ödenmesinde, kredi veren banka tarafından Riziko sigortası ve hayat sigortası yapılarak kredi garanti altına alınır. Bu konuda müşteriden başka herhangi bir teminat ve garanti talep edilmez. Ayrıca, Müşavirlik bedeli (%10) kredi’den kesilerek kalan kredi, Bankanın belirleyeceği ödeme süresi içerisinde (Bu süre takriben, dört ile sekiz hafta değişiklik gösterebilir, Kredi miktarına göre bazen bu sürenin aşıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.) Sağlanan Kredi, Kredi alan firmanın verdiği banka hesabına aktarılacaktır.

e) – Kredi on yıllık verilir, ilk iki yılı geri ödeme olmayacak, sadece yıllık faiz ödenir, Geriye kalan sekiz yıl içinde alınan kredi eşit taksitlerle ödenir. Kredinin yıllık faizi %3 dür. Müşavir için yapılacak ödeme, toplam olarak %10 dur bu komisyonda yıllık %1 e tekabul eder, toplam maaliyet %4 tutarındadır. Müşavirin %10 luk ödemesi, kredi ödendiğinde direkt banka tarafından, Müşavirliğin göstereceği banka hesabına direk aktarılır.

f) – Kredi talebi olan firma ve kurumların, ekte yolladığımız NCNDA yi ve Müşavir anlaşmasını imzaladıklari takdirde resmi işlemlere başlamış olacağız ve bu aşamadan sonra direk banka temsilcisi kredi alan kurumla doğrudan bağlantıya geçerek, ortak bir çalışma yapılır, bu çalışma bir nevii, danışmanlık çalışması gibi olacak.

Kredilendirmede sorun olmayan alanlar.
• Hastane Projeleri
• Medical Projeleri
• Otel Projeleri
• Pansiyon Projeleri
• Enerji ile ilgili tüm Projeleri
• Su sektörü ile ilgili tüm Projeleri
• Ağaç sanayii üzerine tüm Projeler (kereste) v.s.
• Asfalt üzerine olan Projeler
• Cam sektörü
• İnşaat üzerine olan Projeler
• Rehabilitasyon Merkezleri
• Huzur evleri Projeler
Sadece kredilendirilmeyen yerler: Caffeterya, Disco, Sinema, Restorant ve benzeri alanlardır.

Kredilendirmenin Çalışma perspektifi.

Öncelikle Kredi talebi, Kredi çalışmalarını yapan bir ekip çalışmasıyla talep bankaya intikal eder. Bu demektirki, Kredi talebinde bulunan herhangi bir firma, direk bankadan kredi talebinde bulunamaz. Bu kredi talebi yukarıda tüm detayları yazılı olan şartlarda, krediyi temin eden kurum ile bankalar arasındaki özel anlaşmalar gereği sağlanacaktır. Dolayisiyle, kredi talebinde bulunan, firmalar ve kişiler Kredi talebinde bulundukları zaman, Kredi talebini karşılayacak olan kredi sağlayan bir danışmanlık kurumuyla birlikte çalışma yaptıklarını bilmelidirler. Dolayisiyle, Kredi talebinde bulunan herhangi bir firma yada kişiler,

Kredilerinin Noterden onaylanıp garanti altına alındığı süreye kadar sadece kredi temin eden kurumla kredi talebi hakkında bilgi alışverişinde olurlar. Kredi talebi bankadan Notere intikal ettikten sonra, Noter aracılığıyla tüm çalışmalar ve bilgiler garanti altına alındıktan sonra resmiyet kazanmış olacak ve Nihai sözleşme o zaman imzalanmış olacaktır. Nihai sözleşme imzalanana kadar kredi taleb edilen bankalar ve kredi sağlayan kurumlar gizli kalacak. Noter onayından sonra, Nihai sözleşme kredi taleb eden kurum ve kuruluşa yabancı dille kargoyla adrese teslim yapılacaktır. Kredi talebinde bulunan firma ve kişiler, Bu sözleşmeyi tercüme ettirip imzalayıp gelen adrese yolladıkları zaman kredi talepleri garanti altına alınmış olacak. Kredi talebi gerçekleşinceye kadar tek yetkili çalışma partneri krediyi sağlayan kurumdur.

 Müsavirlik Anlasmasi. SternNET. 1128x128-pdf